Kursy Prawa Jazdy Kategoria B

 1. Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, łącznie z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 2. Wymagany wiek — ukończone 18 lat (osoby, którym do ukończenia wymaganego wieku pozostało 3 miesiące mogą rozpocząć kurs pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów na odpowiednim druku dostępnym w biurze firmy).
 3. Wymagany odpowiedni stan zdrowia (orzeczenie lekarskie).

Kurs na prawo jazdy obejmuje część teoretyczną (30 godzin lekcyjnych) i praktyczną (30 godzin zegarowych). Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wewnętrznego - wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, uprawniającego do przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Doskonalenie techniki jazdy

Oferujemy praktyczne kursy uzupełniające, których ukończenie gwarantuje poznanie poprawnej techniki jazdy oraz eliminowanie błędnych nawyków.

Bez względu na rodzaj kursu oraz sposobu zapłaty, plac manewrowy jest wliczony w cenę kursu.

Kurs podstawowy

Kurs prawa jazdy kategorii B składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej znajdującej się przy ulicy Królewskiej 2. Zajęcia praktyczne odbywają się codziennie w godzinach od 6.00 – 22.00, indywidualnie uzgodnione z instruktorem prowadzącym. Zajęcia rozpoczynają się i kończą na ul. Królewskiej 59 /Biprostal/ lub po uzgodnieniu na terenie m.Krakowa w miejscu dogodnym dla kursanta..

Zajęcia teoretyczne

W naszym ośrodku zajęcia teoretyczne trwają 30 godzin lekcyjnych. Otrzymujecie Państwo komplet materiałów dydaktycznych (podręcznik kierowcy, znaki i sygnały drogowe, testy egzaminacyjne).

Tematyka zajęć:

 • podstawowe definicje, ostrożność i szczególna ostrożność, wypadki drogowe
 • znaki ostrzegawcze, znaki zakazu
 • znaki nakazu, znaki informacyjne, znaki poziome, sygnalizacja świetlna
 • kierowanie ruchem drogowym, kontrola ruchu drogowego, bezpieczeństwo czynne i bierne pojazdów, alkohol i inne środki działające podobnie do alkoholu, oraz ich wpływ na percepcję kierowcy
 • holowanie, wyposażenie pojazdu, światła zewnętrzne pojazdu
 • jazda i ostrzeganie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, egzaminowanie
 • przecinanie się kierunków ruchu
 • prędkość i hamowanie, wyprzedzanie, wymijanie, omijanie, cofanie
 • zatrzymywanie i postój, włączanie się do ruchu, zmiana kierunku jazdy i pasa ruchu
 • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - zajęcia prowadzone przez lekarza

Zajęcia praktyczne

Trwają 30 godzin zegarowych i obejmują zarówno jazdę po placu manewrowym, w ruchu miejskim i poza miastem. Wykonujemy wszystkie obowiązkowe zadania egzaminacyjne.

Pierwsze zajęcia praktyczne zwykle trwają godzinę i polegają na zapoznaniu się z samochodem, zajęciu prawidłowej pozycji za kierownicą, płynnym ruszaniu i hamowaniu oraz skręcaniu poprzez prawidłowe operowanie kołem kierownicy. Czas ten spędzamy na placu manewrowym tak, aby zapewnić Państwu możliwość komfortowego i bezpiecznego "wyczucia" pojazdu. Następnie każdy kursant wykonuje swoją pierwszą w życiu jazdę samochodem po drogach publicznych i wraca na miejsce spotkania. Kolejne zajęcia, ich czas trwania oraz zakres materiału ustalane są indywidualnie do potrzeb każdego ucznia i obejmują:

 • wyjazd na drogę z obiektu przydrożnego
 • jazda po drogach jedno i dwu kierunkowych, oraz zmiana pasa ruchu i kierunku jazdy w tym zawracanie
 • przejazd przez skrzyżowania:
  • równorzędne
  • z pierwszeństwem wyznaczonym znakami drogowymi
  • z sygnalizacją świetlną
  • o ruchu okrężnym
 • przejazd przez przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów, przejazdy kolejowe i tramwajowe
 • parkowanie:
  • skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
  • prostopadłe (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
  • równoległe (wjazd tyłem wyjazd przodem)
 • jazda wyznaczonym pasem ruchu do przodu i do tyłu (zajęcia na placu manewrowym)
 • ruszanie na wzniesieniu z użyciem hamulca awaryjnego i roboczego
 • wyprzedzanie, omijanie, wymijanie i cofanie
 • hamowanie awaryjne

Po zakończeniu zajęć praktycznych instruktor przeprowadza egzamin wewnętrzny, składający się z części teoretycznej i praktycznej. Daje to możliwość sprawdzenia Państwa umiejętności oraz obrazuje sposób przeprowadzania egzaminu państwowego. Pierwszy egzamin teoretyczny bezpłatny, każdy następny płatny 20 zł.

Kurs ekspresowy

To indywidualne i szybkie szkolenie w zakresie nauki jazdy samochodem osobowym. Opracowane zostało w taki sposób aby w niedługim czasie nauczyć i przygotować kandydata do samodzielnego prowadzenia pojazdu oraz zaliczenia egzaminu za pierwszym podejściem. Czas trwania kursu wynosi 18 dni!

Realizujemy cały program szkolenia w ciągu zaledwie kilkunastu dni, lecz jest to intensywny kurs - wymagający zaangażowania klienta. Rozpocząć można go w każdej chwili, a termin zajęć uzgadniany jest wcześniej indywidualnie z klientem. Zaczynasz od zajęć teoretycznych i już po 3-4 dniach rozpoczynasz szkolenie praktyczne.

Kurs indywidualny

Zajęcia teoretyczne odbywają się indywidualnie z instruktorem. Termin i tryb przebiegu szkolenia kursant ustala z instruktorem w zależności do swojej dyspozycyjności.
Nauka jazdy Kraków Akity w Potrzebie